?!DOCTYPE html> 矛_庄罗蒙西服__-|蒙集团沛_分公?/title> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTX0044-1/css/bootstrap.min.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTX0044-1/css/animate.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTX0044-1/css/font-awesome.min.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTX0044-1/css/hover.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTX0044-1/css/owl.carousel.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTX0044-1/css/style.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTX0044-1/css/tk.css" /> <script src="/template/NESTX0044-1/js/jquery.min.js"></script> <script src="/template/NESTX0044-1/js/bootstrap.min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <meta id="WebViewport" name="viewport" content="width=device-width, min-width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no, minimal-ui"/> <style> .row .logo1 { border-right: 1px solid #CCC; } .row .logo2 { display: block; } @media (max-width: 550px) { .row .logo { border: none !important; } .row .logo2 { display: none; } } </style> <div id="page-body-wrap"> <section id="topbar"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="social pull-left topbar-left"> |蒙集团沛_分公ؓ您免Ҏ?a href="/">矛_庄西服定?/a>?a href="/supply/"></a>?a href="/news/"></a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注! </div> <div class="contact-info pull-right topbar-right"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/28719/stat/"></script> </div> </div> </div> </section> <header id="header-sec" class="header"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-3 col-md-4 col-lg-offset-0 col-md-offset-4 logo logo1" style="border-right: 1px solid #CCC;"> <a href="/"><img src="/uploads/logo/20230310034350.png" alt="|蒙集团沛_分公? /></a> </div> <div class="col-lg-3 col-md-4 col-lg-offset-0 col-md-offset-4 logo logo2" style="margin-top:24px; line-height:20px;"> <b style="color:#FE5454; font-size:24px;">多年致力于西服设?/b><br /> <span style="font-size:14px;">生与销售于一体的生型企?/span> </div> <a class="mmenu-btn noDis" href="#mmenu"><i class="fa fa-bars"></i></a> <nav class="col-lg-6 col-md-12 col-lg-pull-0 col-md-pull-1 mainmenu-container" id="navigation" style="float:right;"> <ul class="mainmenu pull-right"> <li class="Lev1 dropdown"> <a rel="nofollow" href="/" class="menu1 hvr-overline-from-left">|站首页 </a></li> <li class="Lev1 dropdown "> <a rel="nofollow" href="/about/" class="menu1 hvr-overline-from-left">关于|蒙 </a> <ul class="secondlevel"> <li><a href="/about/">公司概况</a></li> <li><a href="/about/about2.html">资质荣誉</a></li> <li><a href="/about/about3.html">企业荣耀</a></li> <li><a href="/about/about4.html">定制优势</a></li> </ul> </li> <li class="Lev1 current "> <a rel="nofollow" href="/news/" class="menu1 hvr-overline-from-left">|蒙新闻 </a> </li> <li class="Lev1 dropdown "> <a rel="nofollow" href="/supply/" class="menu1 hvr-overline-from-left">|蒙产品 </a> </li> <li class="Lev1 dropdown "> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html" class="menu1 hvr-overline-from-left">资质荣誉 </a> </li> <li class="Lev1 dropdown "> <a rel="nofollow" href="/contact/" class="menu1 hvr-overline-from-left">联系|蒙</a> </li> </ul> </nav> </div> </div> </header> <section id="page-title"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <div class="title"> <h3>新闻资讯</h3> </div> <div class="page-breadcumb"> <i class="fa fa-map-marker"></i>  <span>当前位置Q?<a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> </span> </div> </div> </div> </div> </section> <div class="page-container" id="innerpage-wrap"> <div class="container"> <div class="row"> <aside class="sidebar col-md-3 inner-right" role="complementary"> <section class="widget side-news"> <h3 class="title">新闻资讯</h3> <div class="tabbed custom-tabbed"> <div class="block current"> <ul class="widget-list"> <li> <a href="/news/type/" target="_blank">自定义类?/a> </li> </ul> </div> </div> </section> </aside> <div class="main col-md-9 inner-left" role="main"> <article class="blog-wrap"> <div class="blog-article hentry format-image"> <figure> <a class="swipebox-x" href="/news/491.html"> <img class="img-responsive" alt="工装定做需考量的因素有哪些" src="/uploads/news/20230822053541.jpg" /> </a> </figure> <div class="entry-summary post-summary"> <header class="entry-header"> <h5 class="entry-title post-title"> <a href="/news/491.html" title="工装定做需考量的因素有哪些">工装定做需考量的因素有哪些</a> </h5> </header> <div class="entry-content"> <p> 工装定做需考量的因素有很多Q主要包括以下几个方面,我们一L详细介绍?1、职业性:工装设计的原则首先是有明的针对性:针对不同行业Q同一行业不同企业Q同一企业...</p> </div> <div class="entry-meta post-meta"> <ul> <li class="entry-date date"> <time class="entry-date" datetime="2023-08-22">2023-08-22</time> </li> </ul> </div> <div style="padding-top: 3px;"><a href="/news/491.html" class="read-more-link">查看详细</a> </div> </div> </div> <div class="blog-article hentry format-image"> <figure> <a class="swipebox-x" href="/news/490.html"> <img class="img-responsive" alt="西服定做面料作用" src="/uploads/news/20230812053719.jpg" /> </a> </figure> <div class="entry-summary post-summary"> <header class="entry-header"> <h5 class="entry-title post-title"> <a href="/news/490.html" title="西服定做面料作用">西服定做面料作用</a> </h5> </header> <div class="entry-content"> <p> 西服定做面料作用 ①服装I脱滑爽方便Q穿着舒适; ②减面料与内衣之间的摩擦,起到保护面料的作用,从而g长西服面料的使用寿命Q同时保护面料不被玷污; ③增加服...</p> </div> <div class="entry-meta post-meta"> <ul> <li class="entry-date date"> <time class="entry-date" datetime="2023-08-12">2023-08-12</time> </li> </ul> </div> <div style="padding-top: 3px;"><a href="/news/490.html" class="read-more-link">查看详细</a> </div> </div> </div> <div class="blog-article hentry format-image"> <figure> <a class="swipebox-x" href="/news/489.html"> <img class="img-responsive" alt="西服定制清洗程讲解" src="/uploads/news/20230810054029.jpg" /> </a> </figure> <div class="entry-summary post-summary"> <header class="entry-header"> <h5 class="entry-title post-title"> <a href="/news/489.html" title="西服定制清洗程讲解">西服定制清洗程讲解</a> </h5> </header> <div class="entry-content"> <p>一般干z是适用局部污垢的清洗Q在清洗前先查哪些部位受污。然后,用水h喷透,攑ְ量的z衣液或z衣_,用手搓干净Q再用清水去污(z衣涌Ӏ洗衣粉之类Q漂净。否则干?..</p> </div> <div class="entry-meta post-meta"> <ul> <li class="entry-date date"> <time class="entry-date" datetime="2023-08-10">2023-08-10</time> </li> </ul> </div> <div style="padding-top: 3px;"><a href="/news/489.html" class="read-more-link">查看详细</a> </div> </div> </div> <div class="blog-article hentry format-image"> <figure> <a class="swipebox-x" href="/news/488.html"> <img class="img-responsive" alt="矛_庄西服定制两Ҏ意事? src="/uploads/news/20230731054142.jpg" /> </a> </figure> <div class="entry-summary post-summary"> <header class="entry-header"> <h5 class="entry-title post-title"> <a href="/news/488.html" title="矛_庄西服定制两Ҏ意事?>矛_庄西服定制两Ҏ意事?/a> </h5> </header> <div class="entry-content"> <p> 矛_庄西服定制主要有以下几个斚w需要引h意,我们一L详细介绍?1、根据企业Ş象选择定制工作服的颜色手下应该围绕企业文化、企业特色来设计Q一般来说企业的LO...</p> </div> <div class="entry-meta post-meta"> <ul> <li class="entry-date date"> <time class="entry-date" datetime="2023-07-31">2023-07-31</time> </li> </ul> </div> <div style="padding-top: 3px;"><a href="/news/488.html" class="read-more-link">查看详细</a> </div> </div> </div> <div class="blog-article hentry format-image"> <figure> <a class="swipebox-x" href="/news/487.html"> <img class="img-responsive" alt="矛_庄工装定做的要点有哪? src="/uploads/news/20230726041153.jpg" /> </a> </figure> <div class="entry-summary post-summary"> <header class="entry-header"> <h5 class="entry-title post-title"> <a href="/news/487.html" title="矛_庄工装定做的要点有哪?>矛_庄工装定做的要点有哪?/a> </h5> </header> <div class="entry-content"> <p> 矛_庄工装定做需要注意企业Ş象的l一Q企业工装颜色怎么搭配才能与企业logo环境保持一_更好的把企业宣传出去。根据以往矛_庄工作服定做l验编为您分析以下几点...</p> </div> <div class="entry-meta post-meta"> <ul> <li class="entry-date date"> <time class="entry-date" datetime="2023-07-26">2023-07-26</time> </li> </ul> </div> <div style="padding-top: 3px;"><a href="/news/487.html" class="read-more-link">查看详细</a> </div> </div> </div> <div class="blog-article hentry format-image"> <figure> <a class="swipebox-x" href="/news/486.html"> <img class="img-responsive" alt="奛_西服注意事项有哪? src="/uploads/news/" /> </a> </figure> <div class="entry-summary post-summary"> <header class="entry-header"> <h5 class="entry-title post-title"> <a href="/news/486.html" title="奛_西服注意事项有哪?>奛_西服注意事项有哪?/a> </h5> </header> <div class="entry-content"> <p>奛_非常受欢q,对于奛_西服定制其细节很讲究Q很多大量购买西服定制的朋友来说q不是很清楚Q那么,今天编l大家讲讲女士西服定制注意事V?一、量体测量姿态要端正?..</p> </div> <div class="entry-meta post-meta"> <ul> <li class="entry-date date"> <time class="entry-date" datetime="2023-07-21">2023-07-21</time> </li> </ul> </div> <div style="padding-top: 3px;"><a href="/news/486.html" class="read-more-link">查看详细</a> </div> </div> </div> </article> <div class="pagination-wrap"> <div id="pages"> <ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li></ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="for-bottom-padding"></div> <footer id="footer-sec" class="footer"> <div class="container"> <div class="row hidden-sm hidden-xs"> <div class="col-lg-12 col-md-12"> <div class="request-for-qoute-wrap"> <a href="contact.html" class="request-for-qoute wow slideInDown hvr-bounce-to-right">|蒙集团沛_分公?/a> </div> <nav class="footer-menu"> <button class="footer-nav-toggler hvr-bounce-to-right">Footer Menu <i class="fa fa-bars"></i></button> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于|蒙 </a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">|蒙新闻 </a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">|蒙产品</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">资质荣誉</a></li> <li><a href="/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系|蒙</a></li> </ul> </nav> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-12 col-xs-12 hidden-sm hidden-xs widget foot-about"> <h3 class="dark-title"><a href="about.html">公司?/a> </h3> <div class="f-about"> <p> |蒙集团沛_分公司是一家专业的<a href='/supply/2.html' target="_blank" style="font-weight:bold;">矛_庄高端西装定?/a>公司Q?a href='/supply/1.html' target="_blank" style="font-weight:bold;">矛_庄西服定?/a>在业界广受好评。主要从?a href='/supply/3.html' target="_blank" style="font-weight:bold;">矛_庄罗蒙西?/a>、石家庄西服定制工作?|蒙集团是一家以设计、生产和销售西服、衬衫、职业服装等pd服饰Z业,房地产开发和国际贸易Z的C化大型股份制企业集团。现有高素质员工1万余名,厂区占地1180亩,厂房面积158000qxcI集团下属10家核心企业,5家v外办事机构,186家全国销售分公司Q徏立了?..</p> </div> <a href="/about/" class="read-more">查看更多 <i class="fa fa-angle-double-right"></i></a> </div> <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6 widget hidden-sm hidden-xs"> <h3 class="dark-title"><a href="/news/">|蒙新闻</a> </h3> <ul class="popular-post"> <li> <a href="/news/491.html"> <h5 title="工装定做需考量的因素有哪些"><i class="fa fa-angle-right"></i>  工装定做需考量的因素有哪些</h5> </a> <p class="date"><i class="fa fa-calendar"></i>  2023-08-22</p> </li> <li> <a href="/news/490.html"> <h5 title="西服定做面料作用"><i class="fa fa-angle-right"></i>  西服定做面料作用</h5> </a> <p class="date"><i class="fa fa-calendar"></i>  2023-08-12</p> </li> <li> <a href="/news/489.html"> <h5 title="西服定制清洗程讲解"><i class="fa fa-angle-right"></i>  西服定制清洗程讲解</h5> </a> <p class="date"><i class="fa fa-calendar"></i>  2023-08-10</p> </li> <li> <a href="/news/488.html"> <h5 title="矛_庄西服定制两Ҏ意事?><i class="fa fa-angle-right"></i>  矛_庄西服定制两Ҏ意事?/h5> </a> <p class="date"><i class="fa fa-calendar"></i>  2023-07-31</p> </li> </ul> </div> <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6 widget foot-contact hidden-sm hidden-xs"> <h3 class="dark-title"><a href="/contact/">联系信息</a></h3> <ul class="contact-info"> <li> <i class="fa fa-map-marker"></i> 公司地址Q河北省矛_庄市裕华东\49?</li> <li> <i class="fa fa-phone"></i> 电话Q?3313119023</li> <li> <i class="fa fa-envelope-o"></i> 传真Q?</li> <li> <i class="fa fa-globe"></i> 邮箱Q?a href="mailto:625579489@qq.com">625579489@qq.com</a></li> </ul> </div> <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6 widget foot-qrcode hidden-sm hidden-xs"> <h3>扫描二维?/h3> <div class="f-qrcode"> <img src="/template/NESTX0044-1/picture/qrcode_5.png" /> </div> </div> </div> </div> </footer> <section id="bottom-bar"> <div class="container hidden-xs"> <div class="row"> <div class="copyright pull-left" style="width:100%;text-align:center;color: #7e959e"> <p> Copyright © |蒙集团沛_分公?版权所?</p> <div class="lm">矛_庄罗蒙西服哪家好Q供应订做多钱Q怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供石家庄高端西装定做、、、等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ</div> <div class="cnzz" rel="nofollow"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1261454142'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1261454142%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/" rel="nofollow"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-09-15/" rel="nofollow"></script> <a target="_blank" rel="nofollow">技术支持:时代互动</a> <a target="_blank" rel="nofollow">冀ICP?9027889?1</a> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> <div>Copyright© www.gz136.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 热门城市推广: </div> </div> </div> </div> </section> </div> <script data-cfasync="false" src="/template/NESTX0044-1/js/email-decode.min.js"></script> <script src="/template/NESTX0044-1/js/wow.js"></script> <script src="/template/NESTX0044-1/js/owl.carousel.min.js"></script> <script src="/template/NESTX0044-1/js/jquery.themepunch.tools.min.js"></script> <script src="/template/NESTX0044-1/js/jquery.themepunch.revolution.min.js"></script> <script src="/template/NESTX0044-1/js/jquery.fancybox.pack.js"></script> <script src="/template/NESTX0044-1/js/custom.js"></script> <nav id="mmenu" class="noDis"> <div class="mmDiv"> <div class="MMhead"> <a href="#mm-0" class="closemenu noblock">X</a> </div> <ul> <li class="m-Lev1 m-nav_0"><a href="/">|站首页</a></li> <li class="m-Lev1 m-nav_43"> <a href="/about/" class="m-menu1">关于我们</a> <ul class="m-submenu"> <li class="Lev2"> <a href="/about/" class="m-menu2">公司概况</a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/about/about2.html" class="m-menu2">资质荣誉</a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/about/about3.html" class="m-menu2">企业荣耀</a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/about/about4.html" class="m-menu2">定制优势</a> </li> </ul> </li> <li class="m-Lev1 m-nav_43"> <a href="/supply/" class="m-menu1">产品pd</a> <ul class="m-submenu"> <li class="Lev2"> <a href="/xf/" class="m-menu2">西服</a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/csxk/" class="m-menu2">衬衫西裤</a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/qz/" class="m-menu2">裙子</a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/zf/" class="m-menu2">制服</a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/dy/" class="m-menu2">大衣</a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/fygk/" class="m-menu2">风衣夹克</a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/yrf/" class="m-menu2">绒?/a> </li> </ul> </li> <li class="m-Lev1 m-nav_43"> <a href="/news/" class="m-menu1">新闻资讯</a> <ul class="m-submenu"> </ul> </li> <li class="m-Lev1 m-nav_43"> <a href="/contact/" class="m-menu1">联系我们</a> <ul class="m-submenu"> </ul> </li> </ul> </div> </nav> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/template/NESTX0044-1/css/jquery.mmenu.all.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NESTX0044-1/js/jquery.mmenu.all.min.js"></script> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { var mmenu=$('nav#mmenu').mmenu({ slidingSubmenus: true, classes : 'mm-white', //mm-fullscreen mm-light extensions : [ "theme-white" ], offCanvas : { position: "right", //left, top, right, bottom zposition: "front" //back, front,next //modal : true }, searchfield : false, counters : false, //navbars : { //content : [ "prev", "title", "next" ] //}, navbar : { title : "|站D" }, header : { add : true, update : true, title : "|站D" } }); $(".closemenu").click(function() { var mmenuAPI = $("#mmenu").data( "mmenu" ); mmenuAPI.close(); }); }); </script> <div class="visible-xs" style=" width:100%; height:74px;"></div> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href=" tel:13313119023"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <!--cms在线客服--> <script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="28719"></script> </div> <a href="http://www.gz136.com/">Ʒٸ۲AVר|Ʒŷþþþþ12|ƷƵһɪ|޾Ʒһþ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <style> .secondLevel { display: none; } .mainmenu-container ul>li>ul, .mainmenu-container ul>li>ul>li>ul { width: auto; min-width: 100px; min-height: 120px; } #selection:hover ul { display: block; } .mainmenu-container ul li ul { background-color: #012c3c; } /* .mainmenu-container ul li ul li { min-height: 60px; } */ ul li ul li a { text-align: center; text-decoration: none; color: #ffffff; } .mainmenu .secondlevel li:hover { background-color: #51b7e3; } ul li ul li a:hover { background-color: #51b7e3 !important; color: #ffffff !important; } @media screen and (max-width: 424px) { figure .swipebox-x img{ width: 100%; height: 100%; background-size: contain; } } /* 普通^板屏q?*/ @media screen and (min-width: 425px) and (max-width: 767px) {} @media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 999px) {} @media screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 1279px) {} @media screen and (min-width: 1280px) and (max-width: 1599px) {} @media screen and (min-width: 1600px) and (max-width: 1919px) {} /* 大屏 */ @media screen and (min-width: 1920px) {} </style> </html>